Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w już 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Temat przewodni najbliższej konferencji REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA – POSTĘPOWANIE KOMPLEKSOWE nawiązuje do korzeni
i do teraźniejszości rehabilitacji kardiologicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Dodatkowo rehabilitacja kardiologiczna
w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stała się elementem kompleksowego podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się
czy zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 23 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Lek med. Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowka-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Wstępny program Sympozjum - stan na 18.02.2019 r.

Czwartek 28.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA SALA 3
 

SESJE WARSZTATOWE

09:00 – 10:30

Warsztat 1a.

Podstawy interpretacji EKG. 

Prowadzący: Marta Kałużna-Oleksy

Warsztat 1b.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna  praktycznie. Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. 

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek

Warsztat 1c.

Zastosowanie technik powięziowych w terapii wybranych powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych. Odcinek szyjny kręgosłupa, klatka piersiowa, porażenie nerwu przeponowego. 

Prowadzący: Michał Bogucki, Eliza Noszczak

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

 
10:30 – 11:00

Przerwa

11:00 – 13:00

Warsztat 2a.

Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych. 

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 

Warsztat 2c.

Jak niestandardowo monitorować trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej. Warsztaty firmy Pro-PLUS.

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Eliza Noszczak, Iwona Sarna

 1. Niestandardowe formy treningu i ich monitorowanie – taniec, pilates.
 2. Niestandardowe monitorowanie treningu oporowego.

Warsztaty dla fizjoterapeutów; czas trwania warsztatu – 90 minut.

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 14 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 

SALA WENECKA  

14:00 – 15:00 

OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz

Słowo wstępne – Przewodniczące Komitetu Naukowego. Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj

Wręczenie statuetki „Przyjaciel Polskiej Rehabilitacji Kardiologicznej”

Wykład inauguracyjny: Miejsce rehabilitacji kardiologicznej w systemie organizacji opieki zdrowotnej:

 1. Epidemiologia i profilaktyka niewydolności serca – miejsce rehabilitacji kardiologicznej. Piotr Ponikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
15:00 – 15:30 

Przerwa 

15:30 – 17:00 

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS Zawał. Pierwszy rok doświadczeń – oczekiwania i wnioski.

Prowadzący: Piotr Jankowski, Zbigniew Eysymontt, Anna Jegier

 1. Czego oczekujemy od rehabilitacji kardiologicznej. Przedstawiciel ośrodka koordynującego. Krystian Wita
 2. Pierwsze wyniki programu KOS Zawał po roku. Piotr Buszman
 3. Czego oczekujemy od ośrodka koordynującego? Perspektywa ośrodka rehabilitacyjnego. Zbigniew Eysymontt
 4. Rehabilitacja kardiologiczna hybrydowa – punkt widzenia interesariusza zewnętrznego. Jerzy Szewczyk

PANEL DYSKUSYJNY: Piotr Buszman, Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, Ryszard Piotrowicz, Jerzy Szewczyk, Roman Topór-Mądry, Krystian Wita

17:00 – 17:30

Przerwa

17:30 – 18:30

Sesja satelitarna

18:30 – 19:30

Humanistyka i psychologia w rehabilitacji kardiologicznej. 

Prowadzący: Jerzy Bralczyk, Jan Tylka

 1. Największe przeszkody w komunikacji lekarz – pacjent. Jerzy Bralczyk
 2. Z nadzieją po zdrowie. Jan Tylka
20:00

Spotkanie koleżeńskie

Piątek 29.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA SALA 3

09:00 – 10:00

Próby wysiłkowe z mojej pracowni. Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Krzysztof Smarż

 1. Ciekawe próby wysiłkowe z Poznania. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Ciekawe próby wysiłkowe z Warszawy. Ewa Piotrowicz
 3. Ciekawe próby wysiłkowe z Wrocławia. Bartosz Szafran
 4. Ciekawe próby wysiłkowe z Łodzi. Zbigniew Bednarkiewicz

Co nowego w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK. 

Prowadzący: Roman Topór-Mądry, Tomasz Zdrojewski, Anna Jegier

 1. Co jest bardziej skuteczne: kampania medialna czy redukcja cen warzyw i owoców? Piotr Bandosz
 2. Nowe zalecenia amerykańskie dotyczące aktywności fizycznej - łatwe czy trudne do implementacji w Polsce. Wojciech Drygas

DEBATA: Prewencja pierwotna, a prewencja wtórna - razem czy oddzielnie?

Mój punkt widzenia. Roman Topór-Mądry, Michał Gałaszek, Anna Jegier, Tomasz Zdrojewski

09:00 – 10:30 

Warsztat 3c.

Zastosowanie technik powięziowych w terapii wybranych powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych. Odcinek szyjny kręgosłupa, klatka piersiowa, porażenie nerwu przeponowego. 

Prowadzący: Michał Bogucki, Eliza Noszczak

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

10:00 – 10:30

Przerwa

10:30 – 12:00

Aktywność fizyczna w prewencji chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych – gorące tematy.

Prowadzący: Anna Jegier, Artur Mamcarz

 1. Ćwiczenia fizyczne a nadciśnienie tętnicze. Anna Jegier
 2. Aktywność fizyczna w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy. Artur Mamcarz
 3. Wysiłek fizyczny a migotanie przedsionków. Czego nie wiemy? Piotr Dylewicz
 4. Rehabilitacja chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w świetle najnowszych badań. Dominika Szalewska

10:30 – 11:15

 

Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący: Przedstawiciel ZUS, Michał Gałaszek

Warsztat 4c.

Jak niestandardowo monitorować trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej. Warsztaty firmy Pro-PLUS.

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Eliza Noszczak, Iwona Sarna

 1. Niestandardowe formy treningu i ich monitorowanie – taniec, pilates.
 2. Niestandardowe monitorowanie treningu oporowego.

Warsztaty dla fizjoterapeutów; czas trwania warsztatu – 90 minut.

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 14 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

 

 12:00 – 12:30

 Przerwa

12:30 – 13:30 

Choroby towarzyszące a rehabilitacja kardiologiczna.

 1. Nadciśnienie tętnicze a rehabilitacja kardiologiczna. Piotr Jankowski
 2. Cukrzyca i choroby serca. Marta Kałużna-Oleksy 
 3. Rola wysiłku fizycznego w leczeniu otyłości. Andrzej Ziemba
 4. Rehabilitacja kardiologiczna a globalna inicjatywa dotycząca przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Krystyna Rożek-Piechura

Sesja satelitarna firmy Sanofi.

Rehabilitacja Kardiologiczna – szansa na dłuższe życie Polaków.

Prowadzący: Piotr Podolec

 1. Odyssey Outcomes – czy wyniki badania zmienią praktykę kliniczną? Artur Mamcarz
 2. Inhibitor PCSK9 (alirokumab) refundowany dla polskich pacjentów. Krzysztof Chlebus 
 3. Rehabilitacja Kardiologiczna – miejsce na wyjątkową czujność diagnostyczną. Zbigniew Eysymontt 
 4. Dyskusja

 

13:30 – 15:00

 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

Testy wysiłkowe: wytyczne a codzienna praktyka. 

Prowadzący: Tomasz Jaxa-Chamiec, Jerzy  Rybicki             

 1. Wytyczne SRKiFW 2019. Krzysztof Smarż
 2. Testy wysiłkowe w diagnostyce CAD. Wytyczne a codzienna praktyka. Bronisław Bednarz
 3. Znaczenie rokownicze testów wysiłkowych. Wytyczne a codzienna praktyka. Tomasz Jaxa-Chamiec
 4. Rola testu wysiłkowego w rehabilitacji kardiologicznej. Jerzy Rybicki

Medycyna stylu życia.

Prowadzący: Artur Mamcarz, Daniel Śliż

 1. Denializm. Jarosław Pinkas
 2. Szczepienie czy „zawał”? Paweł Grzesiowski
 3. Głód – zapomniane uczucie. Daniel Śliż
 4. Dlaczego ludzie zachowują się nierozsądnie pomimo ostrzeżeń w publikacjach o wysokiej cytacji? Bartosz Łoza, Maja Herman

 

16:30 – 17:00

Przerwa

 

SALA WENECKA

17:00 – 18:30

TAVI – nasza rola przed i po zabiegu. 

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz,  Dominika Szalewska

 1. TAVI – nowe wyzwania. Janusz Kochman
 2. Czy pacjent z ciasna stenozą aortalną może być rehabilitowany? Przygotowanie do TAVI. Tomasz Chwyczko
 3. Specyfika rehabilitacji pacjentów po TAVI. Tomasz Cichocki
 4. Życie po TAVI – czy to ma sens? Anna Mierzyńska
18:30

Walne zebranie Sekcji RKiFW oraz wybory Zarządu Sekcji

– I termin

18:45

 Walne zebranie Sekcji RKiFW oraz wybory Zarządu Sekcji

– II termin

20:00 

 Kolacja

Sobota 30.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA

08:30 – 09:45

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Tadeusz Bednarczyk

 1. Optymalizacja leczenia podczas rehabilitacji kardiologicznej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Diagnostyka echokardiograficzna niewydolności serca podczas rehabilitacji. Alicja Nowak
 3. Kiedy myśleć o powikłaniach związanych z urządzeniem do elektroterapii? Anna Polewczyk

Monitorowanie wydolności fizycznej u osób po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej. Znaczenie rokownicze sercowo-płucnych testów wysiłkowych.

Prowadzący: Robert  Irzmański, Robert Pietruszyński, Jan Bazański

 1. Model rehabilitacji kardiologicznej czy orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu? Wykorzystanie ergospirometrii. Ocena zdolności do uczestnictwa w forsownych wysiłkach wytrzymałościowych. Robert Pietruszyński
 2. Ocena całkowitej zdolności pobierania tleny (VO2max) oraz wyznaczanie progów; Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP). Budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne. Marta Bazańska
 3. Badanie ergospirometryczne przeprowadzone w trakcie warsztatów z użyciem systemu cpet MetaLyzer 3B ‘breath-by-breath’ firmy Cortex Biophysik GmbH. Analiza badania i dyskusja
09:45 – 10:00

Przerwa

10:00 – 11:30

Co nas może zaskoczyć w rehabilitacji kardiologicznej? Sesja przypadków klinicznych.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk

 1. Kompleksowa rehabilitacja pacjenta po pierwszym w Polsce przeszczepie serca i wątroby. Laura Załucka
 2. Pełnia życia pacjenta po wszczepieniu urządzenia wspomagającego lewą komorę (LVAD). Eliza Noszczak
 3. Prehabilitacja czy rehabilitacja? Dlaczego pacjenta kwalifikowanego do pilnego przeszczepienia serca kierujemy na rehabilitację kardiologiczną. Laura Załucka
 4. Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych (exergames) w rehabilitacji kardiologicznej – doświadczenia Instytutu Kardiologii. Edyta Smolis-Bąk
 5. Rehabilitacja kardiologiczna w Arabii Saudyjskiej. Typowy pacjent, typowe metody a co z realizacją? Transmisja z Rijadu. Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń

Transplantacja serca i płuc: aktualny stan wiedzy, rola rehabilitacji w prowadzeniu pacjentów po przeszczepie serca i płuc – doświadczenia ośrodka zabrzańskiego.

Prowadzący: Marian Zembala, Marek Ochman, Mirosław Nęcki

 1. Przeszczep serca – aktualny stan wiedzy. Michał Zembala
 2. Przeszczep płuc – aktualny stan wiedzy. Marek Ochman
 3. Rehabilitacjia chorych po transplantacji serca, serca i płuc oraz płuc we wczesnym okresie po zabiegu. Joanna Foik
 4. Chorzy po przeszczepie płuc i co dalej...? Anna Gibas
11:30 – 11:45  Przerwa
11:45 – 12:45

Sesja prac oryginalnych i kazuistycznych.

Prowadzący: Dominika Szalewska, Ewa Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk, Agnieszka Mawlichanów

Mechaniczne wspomaganie krążenia – kolejne wyzwania rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Michał Zembala, Jacek Sikora

 1. Mechaniczne wspomaganie krążenia – aktualny stan wiedzy. Michał Zembala
 2. Prowadzenie pacjentów w okresie odległym po wszczepieniu implantowalnych pomp wspomagających funkcję lewej komory serca. Michał Zakliczyński
 3. Rehabilitacja we wczesnym etapie po implantacji pompy wspomagania krążenia LVAD – doświadczenia zabrzańskie. Katarzyna Gubała
 4. Rehabilitacja szpitalna oraz analiza wydolności fizycznej i BMI w okresie poszpitalnym u pacjentów z implantowaną pompą typu ‘Heartware’. Mirosław Urban
12:45 – 13:00  Przerwa
13:00 – 14:00

Aktywność fizyczna dla osób z chorobą wieńcową i chorobami współwystępującymi  zalecenia i ograniczenia

Prowadzący: Anna Jegier, Krystyna Rożek-Piechura

 1. Zalecenia i monitorowanie regularnej aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową w warunkach ambulatoryjnych. Anna Jegier
 2. Modyfikacja zaleceń aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami metabolicznymi. Katarzyna Szmigielska
 3. Planowanie aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Iwona Szadkowska
 4. Metody oceny i monitorowania aktywności fizycznej. Anna Lipert

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej: Czy zalecanie aktywności fizycznej stanowi problem dla lekarza.

Prowadzący: Renata Główczyńska,  Andrzej Folga

 1. Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego. Anna Turska-Kmieć
 2. Doświadczenia lekarza polskiej reprezentacji paraolimpijskiej Rio de Janeiro i PyeongChang. Andrzej Folga
 3. Aktywność fizyczna na receptę. Tomasz Chomiuk
 4. Aktywność fizyczna z wszczepionym stymulatorem i ICD. Agnieszka Kołodzińska
  SALA WENECKA
14:00 Zakończenie Sympozjum

Abstrakty

 

Uprzejmie informujemy iż minął już termin zgłaszania abstraktów.

 

Obecnie trwa ocena nadesłanych prac.

Recenzetami są: 

Anna Jegier, Dominika Szalewska, Edyta Smolis-Bąk, Agnieszka Mawlichanow 

Partnerzy

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Partner

Patronat

Miejsce obrad
Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel. 692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

 • pokój 1 os.
  – 250 zł brutto/doba
 • pokój 2 os.
  – 320 zł brutto/doba
 • pokój 3 os.
  – 430 zł brutto/doba
 • obiad: 60 zł brutto/osoba
Biuro Organizacyjne

CoWalski

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

tel. 576 954 917

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

Koordynator projektu:

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68