Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w już 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Temat przewodni najbliższej konferencji REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA – POSTĘPOWANIE KOMPLEKSOWE nawiązuje do korzeni
i do teraźniejszości rehabilitacji kardiologicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Dodatkowo rehabilitacja kardiologiczna
w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stała się elementem kompleksowego podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się
czy zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 23 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Lek med. Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowka-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Wstępny program Sympozjum

Czwartek 28.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA
 

SESJE WARSZTATOWE

09:00 – 10:30

Podstawy interpretacji EKG

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna  praktycznie. Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu 
10:30 – 11:00

Przerwa

11:00 – 13:00

Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych

Zastosowanie technik powięziowych w terapii wybranych powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych - ograniczona ilość miejsc do 12 osób. Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
 

SALA WENECKA  

14:30 – 15:30 

OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz

Przewodniczące Komitetu Naukowego – słowo wstępne.
Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj

Wręczenie statuetki „Przyjaciel Polskiej Rehabilitacji Kardiologicznej”

Wykłady okolicznościowe: Miejsce rehabilitacji kardiologicznej w systemie organizacji opieki zdrowotnej:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Piotr Ponikowski
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii – Jarosław Kaźmierczak
15:30 – 17:15 

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS Zawał. Pierwszy rok doświadczeń – oczekiwania i wnioski – wykłady i panel dyskusyjny.
Piotr Jankowski, Zbigniew Eysymontt, Paweł Buszman, Jarosław Pinkas, Adam Niedzielski, Krystian Wita

17:15 – 17:30

Przerwa

17:30 – 18:30

Sesja satelitarna

18:30 – 19:00

 Bariery komunikacji w rehabilitacji kardiologicznej – Jerzy Bralczyk

Piątek 29.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA

09:00 – 10:15

Aktywność fizyczna dla osób z chorobą wieńcową i chorobami towarzyszącymi- zalecenia i ograniczenia – Anna Jegier, Krystyna Rożek-Piechura

Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK – Roman Topór-Mądry, Tomasz Zdrojewski

10:15 – 10:30

Przerwa

10:30 – 12:00

Aktywność fizyczna w prewencji chorób sercowo-naczyniowych – gorące tematy – Anna Jegier, Artur Mamcarz, Ewa Straburzyńska-Migaj

10:30 – 11:00
Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

11:00 – 12:00
Warsztaty firmy Pro-PLUS S.A.

 12:00 – 12:15

 Przerwa

12:15 – 13:30 

 Czujność metaboliczna w rehabilitacji

Testy wysiłkowe: wytyczne a codzienna praktyka - Tomasz Jaxa-Chamiec, Jerzy Rybicki

13:30 – 15:00

 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

Kardiodiabetologia w rehabilitacji kardiologicznej

Nadciśnienie tętnicze u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej – aktualne metody postępowania

16:00 – 16:15

Przerwa

16:15 – 17:15

Medycyna stylu życia – Artur Mamcarz, Jarosław Pinkas

TAVI – nasza rola przed i po zabiegu – Adam Witkowski, Ryszard Piotrowicz

17:15 – 17:30

Przerwa

17:30 – 18:30

Zaburzenia lipidowe u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej

 

SALA WENECKA

18:30 – 19:30

 Walne zebranie Sekcji RKiFW oraz wybory Zarządu

20:00 

 Kolacja

Sobota 30.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA

08:30 – 09:30

Sesja prac oryginalnych i kazuistycznych

Monitorowanie wydolności fizycznej u osób po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej.

Znaczenie rokownicze sercowo-płucnych testów wysiłkowych – Robert Irzmański, Robert Pietruszyński, J. Bazański

09:30 – 09:45

Przerwa

09:45 – 10:45 Co nas może zaskoczyć w rehabilitacji kardiologicznej? Sesja przypadków klinicznych – Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk

Transplantacja serca: aktualny stan wiedzy. Rola wczesnej i odległej rehabilitacji w prowadzeniu pacjentów po przeszczepie serca – doświadczenia ośrodka zabrzańskiego – Marian Zembala, Marek Ochman, Mirosław Nęcki

 
10:45 – 11:00  Przerwa
11:00 – 12:00 Optymalna terapia przeciwkrzepliwa i przeciwpłytkowa w czasie rehabilitacji kardiologicznej. Mechaniczne wspomaganie krążenia – kolejne wyzwania rehabilitacji kardiologicznej – Michał Zakliczyński, Michał Zembala, Jacek Sikora
12:00 – 12:15  Przerwa
12:15 – 13:15 Pacjent z otyłością w rehabilitacji kardiologicznej – modyfikacja postępowania Sesja sponsorowana
13:15 – 13:30  Przerwa
13:30 – 14:30 Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK: Próby wysiłkowe z mojej pracowni – Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej: Czy zalecanie aktywności fizycznej stanowi problem dla lekarza – Renata Główczyńska, Andrzej Folga
  SALA WENECKA
14:30 Zakończenie Sympozjum

Abstrakty

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych!

 

UWAGA!

Przedłużony termin zgłaszania abstraktów do 31 stycznia 2019 roku

 

Zgłoszenia prac przyjmujemy poprzez system abstraktowy

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

pod adresem https://abstrakty.ptkardio.pl

Partnerzy

Srebrny Sponsor

Partner

Patronat

Miejsce obrad
Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel. 692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

 • pokój 1 os.
  – 250 zł brutto/doba
 • pokój 2 os.
  – 320 zł brutto/doba
 • pokój 3 os.
  – 430 zł brutto/doba
 • obiad: 60 zł brutto/osoba
Biuro Organizacyjne

CoWalski

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

tel. 576 954 917

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

Koordynator projektu:

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68