Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w już 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Temat przewodni najbliższego Sympozjum REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA – POSTĘPOWANIE KOMPLEKSOWE nawiązuje do korzeni
i do teraźniejszości rehabilitacji kardiologicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Dodatkowo rehabilitacja kardiologiczna
w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stała się elementem kompleksowego podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się
czy zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 23 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Lek med. Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowka-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Program Sympozjum - stan na 14.03.2019 r.

Czwartek 28.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA SALA 3
 

SESJE WARSZTATOWE

09:00 – 10:30

Warsztat 1a.

Podstawy interpretacji EKG. 

Prowadzący: Marta Kałużna-Oleksy

Warsztat 1b.

Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – KOS Zawał – doświadczenia własne Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. (prezentacja i degustacja surówek)

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek

Warsztat 1c.

Zastosowanie technik powięziowych w terapii wybranych powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych. Odcinek szyjny kręgosłupa, klatka piersiowa, porażenie nerwu przeponowego. 

Prowadzący: Michał Bogucki, Eliza Noszczak

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

Uczestników warsztatów prosimy o sportowe stroje.
10:30 – 11:00

Przerwa

11:00 – 13:00

Warsztat 2a.

Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych. 

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 

Warsztat 2c.

Jak niestandardowo monitorować trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej. Warsztaty firmy Pro-PLUS.

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Eliza Noszczak, Iwona Sarna

 1. Niestandardowe formy treningu i ich monitorowanie – taniec, pilates.
 2. Niestandardowe monitorowanie treningu oporowego.

Warsztaty dla fizjoterapeutów; czas trwania warsztatu – 90 minut.

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 14 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

Uczestników warsztatów prosimy o sportowe stroje.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 

SALA WENECKA  

14:00 – 15:00 

OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

Prowadzący: Anna Jegier, Ryszard Piotrowicz

Słowo wstępne:
Przewodniczące Komitetu Naukowego. Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek

Wręczenie statuetki „Przyjaciel Polskiej Rehabilitacji Kardiologicznej”

Wykład inauguracyjny:
Czy współczesna kardiologia naprawdę potrzebuje rehabilitacji kardiologicznej? Piotr Jankowski

15:00 – 15:30 

Przerwa 

15:30 – 17:00 

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS Zawał. Pierwszy rok doświadczeń – oczekiwania i wnioski.

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Piotr Jankowski, Anna Jegier

 1. Czego oczekujemy od rehabilitacji kardiologicznej. Przedstawiciel ośrodka koordynującego. Krystian Wita
 2. Pierwsze wyniki programu KOS Zawał po roku. Piotr Buszman
 3. Czego oczekujemy od ośrodka koordynującego? Perspektywa ośrodka rehabilitacyjnego. Zbigniew Eysymontt
 4. Rehabilitacja kardiologiczna hybrydowa – punkt widzenia interesariusza zewnętrznego. Jerzy Szewczyk

PANEL DYSKUSYJNY: Piotr Buszman, Mariusz Gąsior, Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, Ryszard Piotrowicz, Jerzy Szewczyk, Roman Topór-Mądry, Krystian Wita

17:00 – 17:30

Przerwa

17:30 – 18:30

Sakubitryl/walsartan – nowe możliwości leczenia pacjentów z HFrEF

Sesja satelitarna – sesja pod patronatem firmy Novartis

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Oskar Kowalski

 1. Inicjacja terapii sakubitrylem/walsartanem u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca na podstawie wyników badania TRANSITION i PIONEER-HF. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Sakubitryl/walsartan a profilaktyka nagłych zgonów sercowych. Oskar Kowalski
 3. Dyskusja 10 min
18:30 – 19:30

Humanistyka i psychologia w rehabilitacji kardiologicznej. 

Prowadzący: Jerzy Bralczyk, Jan Tylka

 1. Największe przeszkody w komunikacji lekarz – pacjent. Jerzy Bralczyk
 2. Z nadzieją po zdrowie. Jan Tylka
20:00

Spotkanie koleżeńskie

Piątek 29.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA SALA 3

09:00 – 10:00

Próby wysiłkowe z mojej pracowni. Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Krzysztof Smarż

 1. Ciekawe próby wysiłkowe z Poznania. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Ciekawe próby wysiłkowe z Warszawy. Ewa Piotrowicz
 3. Ciekawe próby wysiłkowe z Wrocławia. Bartosz Szafran
 4. Ciekawe próby wysiłkowe z Łodzi. Zbigniew Bednarkiewicz

Co nowego w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK. 

Prowadzący: Roman Topór-Mądry, Tomasz Zdrojewski, Anna Jegier

 1. Co jest bardziej skuteczne: kampania medialna czy redukcja cen warzyw i owoców? Piotr Bandosz
 2. Nowe zalecenia amerykańskie dotyczące aktywności fizycznej - łatwe czy trudne do implementacji w Polsce. Wojciech Drygas

DEBATA: Prewencja pierwotna, a prewencja wtórna - razem czy oddzielnie?

Mój punkt widzenia. Roman Topór-Mądry, Tomasz Zdrojewski, Michał Gałaszek, Anna Jegier

09:00 – 10:30 

Warsztat 3c.

Zastosowanie technik powięziowych w terapii wybranych powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych. Odcinek szyjny kręgosłupa, klatka piersiowa, porażenie nerwu przeponowego. 

Prowadzący: Michał Bogucki, Eliza Noszczak

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

Uczestników warsztatów prosimy o sportowe stroje.

10:00 – 10:30

Przerwa

10:30 – 12:00

Aktywność fizyczna w prewencji chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych – gorące tematy.

Prowadzący: Anna Jegier, Artur Mamcarz

 1. Ćwiczenia fizyczne a nadciśnienie tętnicze. Anna Jegier
 2. Aktywność fizyczna w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy. Artur Mamcarz
 3. Wysiłek fizyczny a migotanie przedsionków. Czego nie wiemy? Piotr Dylewicz
 4. Rehabilitacja chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w świetle najnowszych badań. Dominika Szalewska

10:30 – 11:15

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach prewencji rentowej ZUS.

Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący: Przedstawiciel ZUS, Michał Gałaszek

Warsztat 4c.

Jak niestandardowo monitorować trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej. Warsztaty firmy Pro-PLUS.

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Eliza Noszczak, Iwona Sarna

 1. Niestandardowe formy treningu i ich monitorowanie – taniec, pilates.
 2. Niestandardowe monitorowanie treningu oporowego.

Warsztaty dla fizjoterapeutów; czas trwania warsztatu – 90 minut.

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 14 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

Uczestników warsztatów prosimy o sportowe stroje.

 12:00 – 12:30

 Przerwa

12:30 – 13:30 

Choroby towarzyszące a rehabilitacja kardiologiczna.

Prowadzący: Piotr Jankowski, Agnieszka Mawlichanów

 1. Nadciśnienie tętnicze a rehabilitacja kardiologiczna. Piotr Jankowski
 2. Cukrzyca i choroby serca. Marta Kałużna-Oleksy 
 3. Rola wysiłku fizycznego w leczeniu otyłości. Andrzej Ziemba
 4. Rehabilitacja kardiologiczna a globalna inicjatywa dotycząca przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Krystyna Rożek-Piechura

Sesja satelitarna firmy Sanofi.

Rehabilitacja Kardiologiczna – szansa na dłuższe życie Polaków.

Prowadzący: Piotr Podolec

 1. Odyssey Outcomes – czy wyniki badania zmienią praktykę kliniczną? Artur Mamcarz
 2. Inhibitor PCSK9 (alirokumab) refundowany dla polskich pacjentów. Krzysztof Chlebus 
 3. Rehabilitacja Kardiologiczna – miejsce na wyjątkową czujność diagnostyczną. Zbigniew Eysymontt 
 4. Dyskusja

 

13:30 – 15:00

 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

Testy wysiłkowe: wytyczne a codzienna praktyka. 

Prowadzący: Tomasz Jaxa-Chamiec, Jerzy  Rybicki             

 1. Wytyczne SRKiFW 2019. Krzysztof Smarż
 2. Testy wysiłkowe w diagnostyce CAD. Wytyczne a codzienna praktyka. Bronisław Bednarz
 3. Znaczenie rokownicze testów wysiłkowych. Wytyczne a codzienna praktyka. Tomasz Jaxa-Chamiec
 4. Rola testu wysiłkowego w rehabilitacji kardiologicznej. Jerzy Rybicki

Medycyna stylu życia.

Prowadzący: Artur Mamcarz, Daniel Śliż

 1. Denializm. Jarosław Pinkas
 2. Szczepienie czy „zawał”? Paweł Grzesiowski
 3. Głód – zapomniane uczucie. Daniel Śliż
 4. Dlaczego ludzie zachowują się nierozsądnie pomimo ostrzeżeń w publikacjach o wysokiej cytacji? Bartosz Łoza, Maja Herman

 

16:30 – 17:00

 Przerwa

   SALA WENECKA SALA EUROPA  
 17:00 – 18:30  

TAVI – nasza rola przed i po zabiegu. 

Prowadzący: Hanna Szwed, Ryszard Piotrowicz, Dominika Szalewska

 1. TAVI – nowe wyzwania. Janusz Kochman
 2. Czy pacjent z ciasna stenozą aortalną może być rehabilitowany? Przygotowanie do TAVI. Tomasz Chwyczko
 3. Specyfika rehabilitacji pacjentów po TAVI. Tomasz Cichocki
 4. Życie po TAVI – czy to ma sens? Anna Mierzyńska

Sesja prac oryginalnych 

Prowadzący: Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż

Ocena czynności śródbłonka naczyniowego u mężczyzn z chorobą wieńcową uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Agnieszka Gołuchowska, Anna Jegier

Termowizja i reografia jako metody oceny funkcji kończyn dolnych u pacjentów po CABG. Autorzy: Aleksandra Skomudek, Grzegorz Wąż, Krystyna Rożek-Piechura

Ocena wpływu intensywnego wysiłku fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory serca oraz zmianę poziomu stężenia peptydów NT- proBNP w terapii chorych po ostrym zespole wieńcowym. Autorzy: Joanna Kapusta, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki, Robert Irzmański

Poprawa wydolności fizycznej i powrót do pracy po kompleksowej hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów skierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej. Autorzy: Agnieszka Żebrowska, Iwona Palinka, Katarzyna Biniszewska, Justyna Stachura, Katarzyna Czochańska, Agnieszka Kaliszewska

Ocena wskaźników echokardiograficznych u sportowców amatorów uczestniczących w wieloletnich treningach wytrzymałościowych. Autorzy: Iwona Szadkowska, Michał Nowak, Sylwia Kamińska, Magdalena Kwaśniewska, Anna Jegier, Tomasz Kostka, Wojciech Drygas

12 minut na prezentację + 3 minuty na dyskusję

 
18:30

Walne zebranie Sekcji RKiFW oraz wybory Zarządu Sekcji

– I termin

18:45

 Walne zebranie Sekcji RKiFW oraz wybory Zarządu Sekcji

– II termin

20:00 

 Kolacja - spotkanie koleżeńskie

Sobota 30.03.2019
  SALA WENECKA SALA EUROPA

08:30 – 09:45

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Tadeusz Bednarczyk

 1. Optymalizacja leczenia podczas rehabilitacji kardiologicznej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Diagnostyka echokardiograficzna niewydolności serca podczas rehabilitacji. Alicja Nowak
 3. Kiedy myśleć o powikłaniach związanych z urządzeniem do elektroterapii? Anna Polewczyk

Monitorowanie wydolności fizycznej u osób po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej. Znaczenie rokownicze sercowo-płucnych testów wysiłkowych.

Prowadzący: Robert  Irzmański, Robert Pietruszyński, Jan Bazański

 1. Model rehabilitacji kardiologicznej czy orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu? Wykorzystanie ergospirometrii. Ocena zdolności do uczestnictwa w forsownych wysiłkach wytrzymałościowych. Robert Pietruszyński
 2. Ocena całkowitej zdolności pobierania tlenu (VO2max) oraz wyznaczanie progów: Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP). Budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne. Marta Bazańska
 3. Badanie ergospirometryczne przeprowadzone w trakcie warsztatów z użyciem systemu cpet MetaLyzer 3B ‘breath-by-breath’ firmy Cortex Biophysik GmbH. Analiza badania i dyskusja
09:45 – 10:00

Przerwa

10:00 – 11:30

Co nas może zaskoczyć w rehabilitacji kardiologicznej? Sesja przypadków klinicznych.

Prowadzący: Hanna Szwed, Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk

 1. Kompleksowa rehabilitacja pacjenta po pierwszym w Polsce przeszczepie serca i wątroby. Laura Załucka
 2. Pełnia życia pacjenta po wszczepieniu urządzenia wspomagającego lewą komorę (LVAD). Eliza Noszczak
 3. Prehabilitacja czy rehabilitacja? Dlaczego pacjenta kwalifikowanego do pilnego przeszczepienia serca kierujemy na rehabilitację kardiologiczną. Laura Załucka
 4. Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych (exergames) w rehabilitacji kardiologicznej – doświadczenia Instytutu Kardiologii. Edyta Smolis-Bąk
 5. Rehabilitacja kardiologiczna w Arabii Saudyjskiej. Typowy pacjent, typowe metody a co z realizacją? Transmisja z Rijadu. Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń

Transplantacja serca i płuc: aktualny stan wiedzy, rola rehabilitacji w prowadzeniu pacjentów po przeszczepie serca i płuc – doświadczenia ośrodka zabrzańskiego.

Prowadzący: Michał Zembala, Marek Ochman, Mirosław Nęcki

 1. Przeszczep serca – aktualny stan wiedzy. Michał Zembala
 2. Przeszczep płuc – aktualny stan wiedzy. Marek Ochman
 3. Rehabilitacjia chorych po transplantacji serca, serca i płuc oraz płuc we wczesnym okresie po zabiegu. Joanna Foik
 4. Chorzy po przeszczepie płuc i co dalej...? Anna Gibas
11:30 – 11:45  Przerwa
11:45 – 12:45

Sesja PLAKATOWA prac oryginalnych i przypadków klinicznych.

Prowadzący: Dominika Szalewska, Ewa Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk, Agnieszka Mawlichanów

PRACE ORYGINALNE

Czy trening mięśni wdechowych może poprawić wentylację płuc i tolerancję wysiłkową u pacjentów po incydentach kardiologicznych? Autorzy: Monika Kurzaj, Krystyna Rożek-Piechura

Wpływ ćwiczeń wspomaganych na poziom utlenowania mięśni szkieletowych u pacjentów z zaostrzoną niewydolnością serca. Autorzy: Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, Olga Kisiel, Agnieszka Siennicka, Krystian Josiak, Agnieszka Jankowska, Robert Zymliński, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski, Marek Woźniewski

Wykorzystanie interaktywnych gier konsolowych (exergames) w rehabilitacji pacjentów kardiologicznych - opisy przypadków. Autorzy: Iwona Sarna, Edyta Smolis-Bąk, Eliza Noszczak, Anna Mierzyńska, Jadwiga Wolszakiewicz 

Wpływ rehabilitacji w programie KOS - zawał (Koordynowanej Opieki Specjalistycznej) na parametry hemodynamiczne pacjenta. Autorzy: Kamila Bielecka-Kowal, Sandra Jóźwik, Edyta Dolińska-Matusiak, Marek Woźniewski

Ocena występowania depresji u pacjentów z programu KOS-zawał (Koordynowana Opieka Specjalistyczna). Autorzy: Sandra Jóźwik, Kamila Bielecka-Kowal, Edyta Dolińska-Matusiak, Joanna Szczepańska-Gieracha

Analiza zależności pomiędzy występowaniem choroby niedokrwiennej serca u rodziców a obecnością zaburzeń erekcji u ich synów rehabilitowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Autorzy: Dariusz Kałka, Katarzyna Dubert, Karolina Jacyno, Lesław Rusiecki, Jana Gebala, Wiktor Kawałko, Monika Kurzaj, Krystyna Rożek-Piechura, Ewa Szuster, Maciej Womperski

Porównanie efektów modeli terapeutycznych u pacjentów po przebytych incydentach sercowych zakwalifikowanych do II etapu rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Agata Wasilewska, Jakub Wasilewski, Paulina Ewertowska, Natalia Szulc, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Ireneusz Haponiuk

Analiza aktualnych, polskich zaleceń zawartych w Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej z zaleceniami organizacji zajmującymi się usprawnianiem pacjentów kardiologicznych w innych krajach. Autorzy: Jakub Wasilewski, Agata Wasilewska, Paulina Ewertowska, Jakub Wasilewski, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Ireneusz Haponiuk

 

PRZYPADKI KLINICZNE 

Rola oddziaływań fizjoterapeutycznych oraz psychologicznych w procesie przygotowania pacjenta do samodzielnego funkcjonowania ze sztucznym sercem (TAH). Autorzy: Michał Bogucki, Agnieszka Krauze, Eliza Noszczak, Jarosław Szymański, Anna Mierzyńska, Jadwiga Wolszakiewicz, Edyta Smolis-Bąk

Chora z ciężką niewydolnością krążenia w przebiegu kardiomiopatii połogowej, leczonej ECMO, powikłanej udarem niedokrwiennym mózgu – opis przypadku, przebieg fizjoterapii. Autorzy: Michał Rau, Mirosław Urban, Jacek Sikora

Rehabilitacja po przeszczepie płuc - opis przypadku. Autorzy: Lidia Janina Łepska, Dominika Teresa Szklarska, Dominka Szalewska, Karolina Kleist-Lamk

Programowanie i przebieg rehabilitacji pacjenta po przeszczepie płuc - doświadczenia własne. Autorzy: Karolina Kleist-Lamk, mgr Katarzyna Gierat-Haponiuk, dr Lidia Łepska, Dominika Szalewska, Dominika Szklarska

Otyłość olbrzymia - problem wielkiej wagi. Opis przypadku. Autorzy: Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Urszula Koszowska

Mechaniczne wspomaganie krążenia – kolejne wyzwania rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Michał Zakliczyński, Michał Zembala, Jacek Sikora

 1. Mechaniczne wspomaganie krążenia – aktualny stan wiedzy. Michał Zembala
 2. Prowadzenie pacjentów w okresie odległym po wszczepieniu implantowalnych pomp wspomagających funkcję lewej komory serca. Michał Zakliczyński
 3. Rehabilitacja we wczesnym etapie po implantacji pompy wspomagania krążenia LVAD – doświadczenia zabrzańskie. Katarzyna Gubała
 4. Rehabilitacja szpitalna oraz analiza wydolności fizycznej i BMI w okresie poszpitalnym u pacjentów z implantowaną pompą typu ‘Heartware’. Mirosław Urban
12:45 – 13:00  Przerwa
13:00 – 14:00

Aktywność fizyczna dla osób z chorobą wieńcową i chorobami współwystępującymi  zalecenia i ograniczenia

Prowadzący: Anna Jegier, Krystyna Rożek-Piechura

 1. Zalecenia i monitorowanie regularnej aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową w warunkach ambulatoryjnych. Anna Jegier
 2. Modyfikacja zaleceń aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami metabolicznymi. Katarzyna Szmigielska
 3. Planowanie aktywności fizycznej u osób z chorobą wieńcową i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Iwona Szadkowska
 4. Metody oceny i monitorowania aktywności fizycznej. Anna Lipert

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej: Czy zalecanie aktywności fizycznej stanowi problem dla lekarza.

Prowadzący: Renata Główczyńska,  Andrzej Folga

 1. Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego. Anna Turska-Kmieć
 2. Doświadczenia lekarza polskiej reprezentacji paraolimpijskiej Rio de Janeiro i PyeongChang. Andrzej Folga
 3. Aktywność fizyczna na receptę. Tomasz Chomiuk
 4. Aktywność fizyczna z wszczepionym stymulatorem i ICD. Agnieszka Kołodzińska
  SALA WENECKA
14:00 Zakończenie Sympozjum

Streszczenia

 

Uprzejmie informujemy iż minął już termin zgłaszania streszczeń.

 

Recenzenci:

Anna Jegier, Dominika Szalewska, Edyta Smolis-Bąk, Agnieszka Mawlichanow 

 

Format plakatów:

- maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 80 cm

- maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 120 cm

Sponsorzy i patroni medialni

Platynowy Sponsor

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Partner

Patronat

Miejsce obrad
Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel.  692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

 • pokój 1 os.
  – 250 zł brutto/doba
 • pokój 2 os.
  – 320 zł brutto/doba
 • pokój 3 os.
  – 430 zł brutto/doba
 • obiad: 60 zł brutto/osoba
Biuro Organizacyjne

CoWalski

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

tel. 576 954 917

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

Koordynator projektu:

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

Biuro Prasowe

Magdalena Kowalska

e-mail: magda@cowalski.pl

tel. 601 54 16 74

 

Pobierz pełną notatkę prasową.

Pobierz materiały graficzne (logo, grafika, zdjęcie).

 

Nr certyfikatu INFARMA: 1189